Siegel der Elisabethinnen Aachen
Schriftzug Schwestern der heiligen Elisabeth

Orde der Elisabethinnen
Korte geschiedenis

In 1622 stichtte Apollonia Radermacher, de Orde der Elisabethinnen naar de leefregel van de hl.Franziskus van Assisi. In de stad Aken begon zij met charitatief werk en wijdde al haar krachten aan de armenverzorging en ziekenverpleging. Het moederhuis van de Zusters is gevestigd in Aken.Toen in 1871 in Duitsland de "Kulturkampf" uitbrak en de zusters werden bedreigd met uit het land te worden verdreven, stichtten zij zekerheidshalve een Huis in het Hamdal in Kerkrade. Het aldaar gelegen Kasteel "s-Herenanstel", dat tamelijk bouwvallig was, wird afgebroken en op de fundamenten verrees een nieuw huis.

In 1877 was het huis klaar. Het wird ingericht tot ziekenhuis, aanvankelijk onder de naam Elisabeth-Spital 1876 en later onder de naam "Elisabeth-ziekenhuis". De zusters "Elisabethinnen" waren de eersten in Kerkrade, die de ziekenverpleging ter hand namen. Al gauw bleek, dat het ziekenhuis in een grote behoefte voorzag.

Na de inwijding van het Huis op 14-juni 1877 kwamen er in korte tijd van alle kanten verzoeken om opneming en verzorging. Zowel zieken als hulpbehoevenden en oude mensen werden liefderijk opgenomen en verzorgd. Aangezien in die in Duitsland het intreden in de kloosters niet meer wird toegestaan, vonden alle intredingen en professies van de novicen plaats in de kapel van het huis.

Name des Hauses
Adresse + Telefon + eMail + www-Adresse

In 1909 kreeg het "Stift", zoals het huis in de volksmond werd/ wordt genoemd, reeds meer het karakter van een herstellingsoord en een tehuis voor oudere mensen. Na de tweede oorlog hebben de zusters in hoofdzaak de zorg voor de oudere mensen op zich genomen.

Naast deze zorg hebben de zusters van 1937 tot augustus 1985 de leiding gehad van een kleuterschool, welke in verband met de vernieuwing van het onderwijs wird opgeheven. In de loop der jaren werden 15 kloosternederzettingen in Europa en Canada gevestigd.

Doelstelling

Gebed en arbeid in dienst van de naastenliefde, in het bijzonder van de verzorging en verpleging van hulpbehoevende en zieke oudere mensen. Ook voor mensen, die moeten hestellen naar zware ziekte is in ons huis gelegenheid hun op te nemen.

Vaak warten bejaarden op en plaats in een verzorgingshuis. Hier kunnen zij tijdelijk verblijven, tot er daar een plaats voor hun vrij wordt.

Kontact: St. Elisabeth-Stichting, Hammolenweg 7, 6466 XT Kerkrade
Tel.: 0031-45-5454100 / Fax: 0031-45-5355138 / e-mail: apoll009@planet.nl